divendres, 23 de març de 2018

Benedicció de Rams

Un cop Jesús hagué dit tot això, continuà fent camí davant d'ells pujant cap a Jerusalem.Quan es va acostar a Betfagé i Betània, prop de la muntanya anomenada de les Oliveres, Jesús va enviar dos dels deixebles amb aquest encàrrec:
--Aneu al poble d'aquí al davant. Quan hi entrareu, trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo.Si algú us preguntava per què el deslligueu, responeu: "El Senyor l'ha de menester."
Els enviats se n'hi anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els ho havia dit. Mentre el deslligaven, els amos del pollí els digueren:
--Per què el deslligueu?
Ells respongueren:
--El Senyor l'ha de menester.
Llavors portaren el pollí a Jesús, li tiraren al damunt els seus mantells i van fer-hi pujar Jesús. Mentre ell avançava, molts estenien els seus mantells pel camí. Quan ja s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels deixebles, plens d'alegria, començaren a lloar Déu amb grans crits per tots els miracles que havien vist, i deien:
-- Beneït el rei, el qui ve en nom del Senyor! Pau en el cel i glòria en les altures!
Alguns dels fariseus que es trobaven entre la multitud li digueren:
--Mestre, renya els teus deixebles.
Ell respongué:
--Us ho asseguro: si aquests callen, cridaran les pedres. Lc 19, 28-40


Cap comentari:

Publica un comentari