dimarts, 21 de juliol del 2020

VISITA A UNA ESGLÉSIA

PISTES D'EXPLICACIÓ EN LA VISITA D’UNA ESGLÉSIA
Durant les vacances d'estiu, potser visiteu algun poble o ciutat, no desaprofiteu l'ocasió d'entrar en una església i en fer-ho, seguiu aquesta fitxa:

  • Nom de l’església, a qui està dedicada, distingir si es tracta d’una catedral, parròquia, església d’un convent o monestir, ermita, santuari...... Segons el tipus d’església, les seves funcions poden ser diferents.
  • Època de construcció, estil artístic..
  • Disposició interna de l’església: lluminositat/foscor, espaiosa/espais interns de separació, altura, naus laterals, creuer, capelles laterals, molt /poc decorada, tipus de decoració, comoditat...
  •  Fixar-se i descriure els elements principals del presbiteri: altar, imatges de la creu, del sant patró, de la Mare de Déu, l’ambó des d’on es llegeixen les lectures, altres retaules o pintures, la seu del prevere, ...
  • Si n’hi ha, fixar-se en algun retaule pintat o amb escultures i adonar-se de l’escena que representen o el nom de les imatges.
  • Buscar, si n’hi ha, el sagrari, recordant que dintre hi ha Jesús en el sagrament de l’Eucaristia. Fer-hi una pregària. El sagrari sol estar en una capella lateral –en les esglésies més grans- o bé en el presbiteri o en un lateral de l’església. La llàntia encesa al costat del sagrari indica la presència de Jesús en l’Eucaristia.
  • Donar-se uns moments de recolliment i pregària, per distingir que una església no és mai només un edifici artístic, sinó la casa de Déu on ens apleguem els cristians. Per això s’han construït totes.
  • En visitar-les, nosaltres, en certa manera, fem “comunió” de fe i de vida amb els qui s’apleguen en aquella església per a lloar Déu, pregar i sentir-se comunitat cristiana.